สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

รูปพระธาตุเปล่งรัศมี  สีน้ำเงิน เส้นขอบสีทอง