เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
มาร์ชขาวน้ำเงิน
 
ณ ที่นี้มีสักใหญ่ให้เงาร่ม คนนิยมร่วมเชียร์ไม่เสียชื่อ
 
จากเขตรั้วขาวน้ำเงิน นามระบือ พวกเราคือชุมชนน้ำดิบดัง
 
ศึกษาดี กีฬาเด่น เน้นคูณธรรม เราน้อมนำคำขวัญดุจมนต์ขลัง
 
สร้างคนดีมีวินัยอย่างจริงจัง ด้วยพลังความรักสามัคคี
 
กล้าแกร่งก้าวไปให้สูงส่ง ใจทนงมุ่งหน้าสง่าศรี
 
ขาว น้ำเงินพร้อมสู่ถอยไม่มี เพื่อศักดิ์ศรีน้ำดิบให้ชัยยืนยง