ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปฏิทินการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบประจำปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.77 KB 176
เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 324.56 KB 501
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.26 KB 303